Światowy dzień antykoncepcji

Ambasadorowie Światowego Dnia Antykoncepcji (World Contraception Day Ambassadors Project, WCD) to wspólny projekt Women Deliver oraz Bayer.  Wyposaża on młodych ludzi w umiejętności, których potrzebują, aby gromadzić i udostępniać historie dotyczące praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego młodzieży (Sexual and Reproductive Health and Rights, SRHR), a w szczególności dostępu do środków antykoncepcyjnych.