Czy seks w moim wieku jest legalny?

Pytanie: Mam 14 lat. Ostatnio gdzieś przeczytałem, że seks w moim wieku jest nielegalny. Czy to prawda? 

Odpowiedź: W Polsce obcowanie płciowe i inne czynności seksualne z osobą poniżej 15. roku życia stanowią przestępstwo. Na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiadają osoby, które popełniły czyn po ukończeniu 17 lat.

W polskim prawie, osoba małoletnia w wieku ochronnym (przed ukończeniem 15. roku życia) nie jest w stanie podjąć ważnej prawnie decyzji w przedmiocie zgody na podjęcie z nią określonych czynności seksualnych, ponieważ nie rozumie należycie wszelkich jej realiów i implikacji. Osoby które podejmują te czynności z taką osobą, narusza jej wolność seksualną nie dlatego, że narusza jej wolę (małoletni może na czynności takie zezwalać), lecz dlatego, że ofiara nie jest w stanie wyrazić „prawnie relewantnej” decyzji.