czym jest edukacja seksualna?

Kompleksowa edukacja seksualna (comprehensive sexuality education, CSE) to podejście do edukacji seksualnej skoncentrowane na prawach człowieka oraz równości płci. Powinna zawierać treści dostosowane do wieku słuchaczy oraz zmieniać się na upływie lat. Jest to rodzaj podejścia do edukacji seksualnej rekomendowany przez największe organizacje międzynarodowe, w tym Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund, UNFPA).

Kompleksowa edukacja seksualna to więcej niż informacje i sucha wiedza – pomaga ona także odkrywać i kształcić pozytywne wartości dotyczące seksualności i zdrowia reprodukcyjnego. Uczy ona o prawach człowieka, równości płci czy o zagrożeniach, takich jak dyskryminacja. Wzięte razem, tematy te pomagają młodym ludziom rozwijać poczucie własnej wartości i życiowych umiejętności, które zachęcają do krytycznego myślenia, jasnej komunikacji, odpowiedzialnego podejmowania decyzji oraz wzajemnego szacunku.


dlaczego jest tak ważna? 

Każda młoda osoba w pewnym momencie musi zmierzyć się w decyzjami, które mogą mieć wpływ na całe jej/jego życie. Takie decyzje będą dotyczyły tez jej/jego seksualności, zdrowia i związków. Niestety, badania pokazują, że większość nastolatków nie posiada wystarczającej wiedzy, która pozwoliłaby im na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Brak wiedzy w tematach edukacji seksualnej pozostawia ich narażonych na niezamierzone ciąże, choroby przenoszone drogą płciową oraz przemoc.

Kompleksowa edukacja seksualna pozwala młodym ludziom chronić swojego zdrowia, samopoczucia i godności. Prawidłowo prowadzona, sprzyja edukacji obywatelskiej, nauczając równości, praw i obowiązków oraz asertywności. 


FAKTY

  • Kompleksowa edukacja seksualna nie prowadzi do wcześniejszej aktywności seksualnej lub bardziej ryzykownych zachowań seksualnych.
  • W rzeczywistości, ten rodzaj edukacji prowadzi do zmniejszenia ryzykownych zachowań: Około dwie trzecie badanych nastolatków zmniejszyło ilość celowych ryzykownych zachowań, po wprowadzeniu kompleksowej edukacji seksualnej.
  • Edukacja seksualna promująca abstynencję jako preferowana metodę zapobiegania ciąży jest nieskuteczna
  • Zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej edukacji seksualnej wymaga wszechstronnego szkolenia i wsparcia.
  • Podjęcie kwestii płci i władzy prowadzi do lepszych wyników zdrowotnych
  • Programy muszą być dostosowane do konkretnego kontekstu kulturowego i potrzeb młodych ludzi
  • Bardzo istotne jest zaangażowanie rodziców i społeczności w promowaniu tego rodzaju edukacji seksualnej

(źródło: ONZ)