Jak założyć prezerwatywę?

Jeśli używasz prezerwatyw prawidłowo, za każdym razem kiedy uprawiasz seks, ich skuteczność to 98%. Ludzie nie są jednak aż tak perfekcyjni wiec w rzeczywistościich skuteczność to 82%. Dlatego warto nauczyć się jak poprawnie założyć prezerwatywę, aby skutecznie zapobiegać ciąży i chorobom przenoszonym drogą płciową.

Przed uży­ciem, zawsze sprawdzaj da­tę przy­dat­no­ści po­da­ną na opa­ko­wa­niu oraz zwróć uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone. Pre­zer­wa­ty­wę na­le­ży za­ło­żyć na penisa w cza­sie wzwo­du, pamiętając że ist­nie­je moż­li­wość wy­cie­ku na­sie­nia jesz­cze przed wy­try­skiem. Po stosunku, wy­co­faj prą­cie ra­zem z przy­trzy­my­wa­ną pre­zer­wa­ty­wa, za­nim za­nik­nie wzwód, zawiąż i wyrzuć. Nigdy nie używaj prezerwatywy więcej niż raz.

Wiecej: Czy założenie dwóch prezerwatyw to dobry pomysł?

Możesz też obejrzeć wideo