Czym jest antykoncepcja?

 

Antykoncepcja to sposoby zapobiegania ciąży. Istnieje wiele bezpiecznych i skutecznych metod antykoncepcyjnych, dostępnych bez recepty lub po wizycie u lekarza.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ METODĘ?

Każda osoba, która potrzebuje antykoncepcji powinna zapoznać się z dostępnymi metodami i wybrać tą, która najbardziej pasuje to jej lub jego stylu życia, partnera, stanu zdrowia i preferencji. Jeśli próbujesz wybrać, zapoznanie się z działaniem każdej metody pomoże Ci w podjęciu decyzji.
 

Poniżej znajdziesz informacje na temat najpopularniejszych metod antykoncepcyjnych. 


 

Prezerwatywa   

Pre­zer­wa­ty­wa jest me­cha­nicz­ną ba­rie­rą unie­moż­li­wia­ją­cą prze­do­sta­nie się plem­ni­ków do ka­na­łu szyj­ki ma­ci­cy. Niek­tó­re pre­zer­wa­ty­wy po­kry­te są dodatkowo że­lem plem­ni­ko­bój­czym. W du­żej mie­rze chro­nią przed cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą ta­ki­mi, jak AIDS.

zalety

 • Cena oraz ła­twość uży­cia i za­ku­pu
 • Ochona przed chorobami przenoszonymi dro­gą płcio­wą
 • Mogą być używane z innymi środkami antykoncepcyjnymi dla zapewnienia dodatkowej ochrony 
 • Prezerwatywy nie powodują skutków ubocznych

WADY

 • Je­że­li w od­po­wied­nim mo­men­cie prą­cie nie zo­sta­nie usu­nię­te z po­chwy, istnieje moż­li­wość ze­śli­zgnię­cia się pre­zer­wa­ty­wy w cza­sie sto­sun­ku
 • 2-3% osób jest uczulonych na lateks, z którego zrobione są prezerwatywy

SKU­TECZ­NOŚĆ

Jeśli używasz prezerwatyw prawidłowo, za każdym razem kiedy uprawiasz seks, ich skuteczność to 98%. Ludzie nie są jednak aż tak perfekcyjni wiec w rzeczywistości  ich skuteczność to 82%.

Jak używać prezerwatyw? 

Przed uży­ciem, zawsze sprawdzaj da­tę przy­dat­no­ści po­da­ną na opa­ko­wa­niu oraz zwróć uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone. Pre­zer­wa­ty­wę na­le­ży za­ło­żyć na penisa w cza­sie wzwo­du, pamiętając że ist­nie­je moż­li­wość wy­cie­ku na­sie­nia jesz­cze przed wy­try­skiem. Po stosunku, wy­co­faj prą­cie ra­zem z przy­trzy­my­wa­ną pre­zer­wa­ty­wa, za­nim za­nik­nie wzwód, zawiąż i wyrzuć. Nigdy nie używaj prezerwatywy więcej niż raz.

Możesz też obejrzeć wideo


 

Pigułki antykoncepcyjne

Kobiety, które decydują się na pigułki antykoncepcyjne, musza codziennie przyjmować pastylki za­wie­ra­ją­ce es­tro­ge­n i pro­ge­ste­ro­n (hormony kobiece). Pi­gu­łki powodują po­wsta­nie sta­nu tymczasowej nie­płod­no­ści po­dob­ne­go, do sy­tu­acji gdy ko­bie­ta jest w cią­ży. Pi­guł­ki do­stęp­ne są wy­łącz­nie na receptę lekarską i podczas ich przyjmowania, powinnas być pod stałą kontrolą lekarza.

ZALETY

 • Pigułki antykoncepcyjne są bardzo skuteczne i ich działanie jest odwracalne - po odstawieniu tabletek płodność powraca najczęściej już w następnym cyklu
 • Zmniejszają dolegliwości związanych z krwawieniami miesiączkowymi oraz z zespołem napięcia przedmiesiączkowego  
 •  Niektóre rodzaje pigułek antykoncepcyjnych bywa skuteczne w terapii przeciwtrądzikowej

WADY

 • Przyjmowanie pigułek antykoncepcyjnych wymaga samodyscypliny - pigułki należy przyjmować o tej samej porze doby, przez kolejnych 21 dni
 • W żaden sposób nie chronią przed chorobami przenoszonymi droga płciową
 • Niektóre kobiety zmagają się z dolegliwościami ubocznymi, takimi jak bole głowy, przyrost masy ciała, nudności i wymioty czy obniżenia nastroju
 • Wysoki koszt leku: cena za opakowanie które starcza na miesiąc wacha się miedzy 10 a 45 zł.

 

SKU­TECZ­NOŚĆ

Jeśli używasz pigułek antykoncepcyjnych prawidłowo i nigdy nie zapominasz aby wziąć pigułkę, skuteczność wynosi ok 98%. Wśród kobiet które czasami zapominają o wzięciu pigułki, skutecznosc wynosi ok 90%.

JAK UŻYWAĆ pigułek antykoncepcyjnych 

Pigułki antykoncepcyjne musza być brane codziennie, najlepiej o tej samej porze dnia. W zależności od rodzaju pigułki przepisanej przez lekarza, ich sposób przyjmowania może się różnić. Dlatego też zawsze zapoznawaj się z ulotka załączoną do leku. 


Wkładka domaciczna (SPIRALKA)

Wkładka domaciczna (lub inaczej spiralka) to metoda antykoncepcji polecana przede wszystkim dla kobiet, które pierwszy poród mają już za sobą - jednak najlepiej skonsultować to z lekarzem.  Wkładka kształtem przypominają literę T i zakładana jest przez lekarza raz na parę lat. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod antykoncepcyjnych na rynku. Istnieją dwa rodzaje spiralek domacicznych: hormonalna oraz zwykła. Polsce jedyną dostępną spiralą hormonalną jest Mirena.

ZALETY

 • Wkładka jest bardzo skuteczna i zabezpiecza przed ciążą na czas od 2 do 6 lat.

 • Spiralka nie wymaga samodyscypliny i ryzyko użycia jej niepoprawnie praktycznie nie istnieje. 

 • Wkładkę można w każdej chwili wyjąc 

WADY

 • Niektóre kobiety zauważają nieprzyjemne skutki uboczne po założeniu spiralki - te jednak zazwyczaj znikają po 3-6 miesiącach. 
 • Spiralki w żaden sposób nie chronią przed chorobami przenoszonymi droga płciową

SKU­TECZ­NOŚĆ

Wkładka domaciczna jest jedną z najskuteczniejszych metod antykoncepcyjnych na rynku - ich skuteczność to ponad 99%. Spiralki są tak skuteczne ponieważ nie istnieje ryzyko że o niej zapomnisz (tak jak w przypadku pigułek antykoncepcyjnych) czy też nieprawidłowo użyjesz (jak w przypadku prezerwatyw).  

Ile kosztuje spiralka?

W zależności od rodzaju wkładki, jej założenie to koszt od 80 do 900 zł.


noun_290267.png

PLASTER ANTYKONCEPCYJNY

Plaster antykoncepcyjny to beżowa, cienka naklejka, którą przykleja się do skóry - na pośladkach, przedramieniu, podbrzuszu lub łopatce. Nowy plaster przyklejany jest raz na tydzień, po czym następuje tydzień przerwy.  Plaster wydziela hormony żeńskie które przenikają przez skórę. Ich działanie podobne jest do działania pigułek antykoncepcyjnych. Kupuje się je na receptę, w aptece. 

ZALETY

 • Ponieważ plastry działają podobnie do pigułek antykoncepcyjnych,  ich zalety są bardzo podobne. U niektórych kobiet plastry mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia podczas miesiączkowania czy do zaniku trądziku.
 • Wymaga mniejszej samodyscypliny niż pigułki

WADY

 • Niektóre kobiety zauważają nieprzyjemne skutki uboczne przy metodach hormonalnych - takich jak bóle głowy czy złe samopoczucie. 
 • Plastry wymagają częstej zmiany (raz w tygodniu) 
 • Plastry nie zabezpieczają przed chorobami przenoszonymi drogą płciową 

SKU­TECZ­NOŚĆ

Jeśli poprawnie stosowane, plastry antykoncepcyjne zapewniają 99% ochronę. Kobiety, które okazjonalnie zapominają o zmianie lub założeniu plastra zachodzą w ciąże częściej - w takich przypadkach skuteczność wynosi 90%

czy plastry czĘsto się odklejają? 

Plastry dobrze przylegają do skóry, wiec odklejają się rzadko. Ko­bie­ty używające tej metody mogą prze­by­wa­ć w sau­nie i wy­ko­ny­wać ćwi­czenia fi­zycz­ne takie jak bie­ganie czy pły­wa­nie. 


noun_111445.png

ZASTRZYK ANTYKONCEPCYJNY

Stosowanie zastrzyków antykoncepcyjnych jest bardzo skuteczne. Zastrzyki podawane są domięśniowo, raz na trzy miesiące. Zawierają hormony żeńskie które często sprawiają ze u kobiety nie występują miesiączki czy też tak zwane krwawienia z odstawienia. Są one dostępne tylko na receptę lekarską. 

ZALETY

 • Bardzo skuteczna metoda antykoncepcji

 • Tak jak w przypadku innych metod hormonalnych, zastrzyki mogą mieć pozytywny wpływ na zespół napięcia miesiączkowego i trądzik

 • Nie wymaga codziennego przyjmowania leków i pozwala na wiekszą spontaniczność  - nie musicie przerywać stosunku aby np. założyć  prezerwatywę 

WADY

 • Niektóre kobiety zauważają nieprzyjemne skutki uboczne przy stosowaniu metod hormonalnych

 • Przez pierwsze 6-12 miesięcy stosowania tej metody, częste są nieregularne krwawienia

 • Ponieważ skutki stosowania tej metody są długotrwałe,  nie zawsze dochodzi do wystąpienia miesiączki i powrotu płodności. Metoda ta nie powinna być stosowana przez kobiety które planują zajście w ciążę w najbliższej przyszłości

 • Nie zabezpieczają przed chorobami przenoszonymi drogą płciową 

Skuteczność 

Skuteczność zastrzyków antykoncepcyjnych, przyjmowanych w odpowiednich odstępach, to około 93%

Jak często należy przyjmować zastrzyki? 

Zastrzyki antykoncepcyjne należy przyjmować co 12 tygodni. 


Hormonalny pierścień dopochwowy

Hormonalny pierścień dopochwowy jest elastycznym, bezbarwnym pierścieniem, który kobieta umieszcza w pochwie. Pierścień powinien pozostać w pochwie przez trzy tygodnie, po czym następuje 7-dniowa przerwa.  Pierścień, tak jak plastry czy spiralki hormonalne, wydziela hormony żeńskie i dostępny jest wyłącznie na receptę lekarską. 

ZALETY

 • Wiele kobiet, które używa pierścieni hormonalnych ma lżejsze, mniej bolesne i bardziej regularne miesiączki

 • Pierścień może być używany do kontrolowania miesiączek, a także do ich czasowego całkowitego wyeliminowania

 • Podobnie do innych metod hormonalnych, używanie pierścieni może przyczynić się do zmniejszenia dolegliwości miesiączkowych

 • Mogą używać ich kobiety, które maja skłonność do biegunek czy wymiotów

WADY

 • Niektóre kobiety zauważają nieprzyjemne skutki uboczne przy stosowaniu metod hormonalnych

 • Kobiety stosujące tą metodę antykoncepcji powinny często sprawdzać czy pierścień nadal znajduje się w pochwie i czy przypadkowo nie wypadł  

 • Nie zabezpieczają przed chorobami przenoszonymi drogą płciową

SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność pierścieni dopochwowych to 92%.  Niektóre leki lub dolegliwości mogą osłabić działanie pierścieni – np. antybiotyki czy leki przeciwgrzybiczne. 

Jak zakłada się pierścień dopochwowy? 

ierścień dopochwowy zakładany jest przez kobietę, bez pomocy lekarza. Ginekolog, przy przepisaniu recepty na pierścienie, powinien poinstruować pacjentkę jak je zakładać i wyjmować. . Zakładanie pierścienia jest bardzo proste i większość kobiet nie ma z tym trudności, zwłaszcza dlatego, ze dokładna pozycja pierścienia w pochwie nie ma znaczenia. 


GLOBULKI dopochwowe

Globulki zapobiegają ciąży poprzez chemicznie zniszczenie lub upośledzenie plemników, zanim dotrą do komórki jajowej. Globulkę należy założyć na około 15-20 minut przed każdym stosunkiem. Dzięki temu, zawartość globulki rozprzestrzenia się w pochwie i zapewnia wyższą skuteczność.  Globulki występują w postaci kremów lub żelów. Ponieważ nie zapewniają wysokiej ochrony przed ciąża, stosowane są zwłaszcza jako metoda pomocnicza, np. razem z prezerwatywami.  

ZALETY

 • Globulki są dyskretna metodą antykoncepcyjna, którą łatwo schować 

 • Nie zawierają hormonów, które mogą u niektórych kobiet powodować nieprzyjemne skutki uboczne

 • Stosuje się je tylko przed stosunkiem, a nie tak jak w przypadku innych metod- codziennie lub okresowo

WADY

 • Niska skuteczność

 • Nie chronią przed chorobami przenoszonymi droga płciową

 • U niektórych kobiet i mężczyzn, globulki powodują podrażnienia penisa lub pochwy

 • Niektóre kobiety skarżą się że globulki ‘wylewają’ się z pochwy po stosunku  

SKUTECZNOŚĆ

Globulki nie są najskuteczniejszą z metod. Ich skuteczność wynosi miedzy 85% u kobiet, które stosują je przed każdym stosunkiem, a 70% u kobiet które nie zawsze używają globulek. 


metody naturalne - kalendarzyk

Niektóre kobiety, z różnych powodów, nie chcą stosować innych form antykoncepcji niż tych naturalnych. Uwa­ża się, że moż­li­wość za­płod­nie­nia udej zdro­wej i mło­dej ko­bie­ty występuje tyl­ko podczas 5 dni pod­czas każ­de­go cy­klu miesięcznego. Najpopularniejsza z metod naturalnych to obserwacja tego właśnie cyklu, czyli tak zwany kalendarzyk menstruacyjny. Kobiety, które decydują się na tą metodę,  często obserwują także swój śluz szyjkowy, który zmienia się w poszczególnych fazach cyklu oraz temperaturę ciała.

ZALETY

 • Antykoncepcja naturalna nie wymaga recept czy częstych wizyt u ginekologa 
 • Jest praktycznie bezpłatna
 • Bardzo łatwo ja przerwać, jeśli chcesz zajść w ciąże 

WADY

 • Wymaga samodyscypliny, dobrej organizacji i zaangażowania ze strony obojga partneró 

 • Jeśli masz nieregularne miesiączki, dopiero zaczęłaś miesiączkować lub bierzesz leki które mogą wpływać na Twój cykl, nie powinnaś polegać na metodach naturalnych 

 • Niska skuteczność

 • Nie chroni przed chorobami przenoszonymi droga płciową

 • Jest niepolecana dla kobiet które nie mają stałego partnera seksualnego

SKUTECZNOŚĆ 

Skuteczność metod naturalnych dla kobiet w stałych związkach i regularnym cyklem to ok 75%.